124

Axiální induktor

  • Indukce barevného kódu

    Indukce barevného kódu

    Barevný prstencový induktor je reaktivní zařízení.Induktory se často používají v elektronických obvodech.Drát je umístěn na železném jádru nebo cívka se vzduchovým jádrem je induktor.Když proud prochází částí drátu, vytvoří se kolem drátu určité elektromagnetické pole a toto elektromagnetické pole bude mít vliv na drát v tomto elektromagnetickém poli.Tento efekt nazýváme elektromagnetická indukce.Pro posílení elektromagnetické indukce lidé často navíjejí izolovaný drát do cívky s určitým počtem závitů a této cívce říkáme indukční cívka.Pro jednoduchou identifikaci se indukční cívka obvykle nazývá induktor nebo induktor.